قوانین مرجوعی کالا :

۱- در صورت نقص سفارش بصورت زدگی، پارگی، شکستگی

۲-تعویض سایز در صورت عدم تطابق سایز ارسال شده با جدول سایزبندی کالای مربوطه.

در موارد عدم مطابقت سایز و تفاوت بیش از 3 سانتی متر با جدول سایزبندی کالا،امکان تعویض و یا مرجوع وجود دارد.

3-در صورت انتخاب نادرست سایز و توجه نکردن به توضیحات کالا قبل از ثبت سفارش سفارش بهیچ عنوان تعویض نخواهد شد؛(*هزینه ارسال و مرجوع کالا در صورت وجود دو مورد ذکر شده با فروشگاه سوفیااستایل بوده و مشتری مبلغی پرداخت نخواهد کرد.?)

توجه فرمایید که مرجوعی کالا حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از دریافت کالا مورد تایید خواهد بود.